Регионална среща в София

На 29 ноември се проведе регионалната среща в София за обсъждане на развитието на трансевропейския туристически велосипеден маршрут „По пътя на Желязната завеса” на територията на Софийска и Пернишка области.

В срещата взеха участие ръководството и администрацията на общините Драгоман, Трън и Годеч, служители на Областна администрация на Софийска област, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Регионален исторически музей Перник, РИОСВ – София, МИГ „Брезник – Трън”, неправителствени организации, представители на туристическия бранш и медии.

Сред обсъжданите предложения за развитие на маршрута бяха създаването на национален туристически информационен център на ГКПП „Калотина”, отделящ специално внимание на региона, издаване на подробна туристическа карта на общините Трън, Драгоман и Годеч, маркирането и информационното обезпечаване на забележителностите и туристическите услуги в трите общини, оползотворяването за целите на туризма на нефункциониращите застави и контролна гранична инфраструктура.

На срещата беше демонстрирана готовност от страна на трите гранични общини за съвместни действия по посока на развитието на маршрута.

По-рано този месец (15.11) беше проведена подобна среща и в град Смолян, на която беше обсъдено развитието на маршрута на територията на Смолянска област.

На срещата бяха анализирани трудностите при подръжката и възстановяването на граничните високопланински пътища, беше постигнато разбиране за ограниченията налагани от изискванията на маршрута, беше постигнато съгласие за неговото трасе и бяха набелязани потенциални мерки за неговото развитие като туристически продукт.