Регионална среща в Свиленград

На 3 и 4 ноември 2011 г. проведохме среща в община Свиленград.

Регионалната среща имаше следните цели:

  • Представяне на маршрута, проекта и работата на екипа до момента.
  • Обсъждане на техническите характеристики и трасето на маршрута в Източни Родопи и Сакар.
  • Набелязване на конкретни мерки за подобрения на маршрута.
  • Осъществяване на контакт и формиране на партньорства между заинтересуваните страни от България, Гърция и Турция за изпълнение на бъдещи проекти

Срещата събра участници от българските общини, през които преминава маршрута в региона на Източни Родопи и Сакар – национални НПО – велосипедна (Байкария) и приордозащитна (Зелени Балкани), представители на гранична полиция Крумовград, Ивайловград, Ново село и Елхово, младежки организации и читалища от Свиленград, местни велосипедни клубове, представители на местната власт от гр. Свиленград, представител на туроператорска фирма и регионален проект за развитие на туризма в област Кърджали и представител на Бизнес Център Елхово. От турска страна присъства представител на местната власт и велоклуб от община Люлебургас. Участие взеха и партньорските НПО организации по проекта от България.

Доклад от срещата, презентации и снимки, можете да изтеглите от тук.