Регионална среща в Белоградчик

На 29 и 30 септември 2011 г.организирахме регионална среща в Белоградчик. На срещата беше представен проектът, физическия маршрут както и цялостната идея за Европейски велосипедни маршрути и понятието велосипеден туризъм на дълги разстояния.

Срещата събра участници от сръбските общини, през които преминава маршрута в региона на Стара планина – неправителствени организации, вело и планинарски дружества, общински туристически организации. От българска страна присъстваха представители на община Белоградчик, НПО и хотелиерите в община Белоградчик, Бизнес Център Видин и природен парк „Врачански Балкан. Участие взеха и всички партньорски НПО организации по проекта от България и Румъния и представител на Министерството на Икономиката, Енергетика и Туризма. Беше представен накратко и проект на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България свързан с тематиката на срещата.

Доклад от срещата, презентации и снимки можете да изтеглите от тук.