План за действие

Ръководство за развитие на Европейски велосипеден маршрут „Пътят на Желязната завеса“ в участъка на Балканския полуостров
Съдържание
 • Въведение
  • Пътят на Желязната завеса
  • ЕвроВело стандарти
  • Очаквани потребители на маршрута
  • Проект за развитие на дългосрочна стратегия и мерки за популяризиране и развитие на маршрута в участъка на Балканския полуостров
 • План за действие
  • Дейности за развитие на транспортната инфраструктура
  • Дейности за развитие на услугите
  • Маркетинг и дейности за популяризиране
  • Организация на дейностите по развитие на маршрута
 • Инструменти за финансиране
 • Източници на допълнителна информация
 • Дневни етапи на маршрута на Балканите

Документът може да бъде изтеглен на български и английски език.