Стандарти

Принципите и критериите за развитието на велосипедния маршрут „Пътя на Желязната завеса” изброени тук, са взаимствани от изданието Euro Velo, the European cycle route network; Guidelines for implementation”, March 2000, Sustrans Ltd. Тези критерии са водещи за избора на трасе по Желязната завеса от партньорите в проект StrategIC.

Критериите за избор на трасе, дадени от Майкъл Крамер, също се вземат предвид, но са от второстепенно значение. Те са свързани най-вече с темата на маршрута, който трябва:

 • да се придържа възможно по-близо до границата
 • да използва пътища, удобни за каране на велосипед
 • да избягва участъци с голяма денивелация и натовареност с МПС
 • да пресича границата (Желязната завеса) възможно най-често
 • да включва исторически останки от Желязната завеса

Водещи принципи за развитие на велосипеден маршрут

Сигурност
Маршрут с минимална опасност за велосипедисти, пешеходци и други ползватели, който създава чувство за сигурност

Свързаност
Непрекъснат маршрут с отчетлив и разпознаваем като част от ЕвроВело мрежата, интегриран с местните пътища и велосипедни маршрути

Правило за най-пряко минаване
Маршрут, който избягва ненужни обиколни пътища, въпреки че може да се отклонява към ландшафти с особено висока естетическа стойност или други забележителности

Атрактивност
Маршрут, който допълва и повишава стойността на средата по такъв начин, че придвижването с колело да доставя удоволствие

Удобство
Маршрут, който прави възможно удобното преминаване на велосипедния трафик, и е лесно използваем.

Критерии за избор на Евро Вело трасе

В рамките на мрежата ЕвроВело трябва да се съблюдават следните критерии за избор на идеалното ЕвроВело трасе. То трябва:

 • Да свързва градове, да минава през градски центрове и да прави връзка с важни ЖП гари
 • Да се свързва със съществуващи национални и транснационални веломаршрути и да използва съществуващи участъци от други велосипедни машрути
 • Да е в състояние да стимулира физическа активност, съзнателно отношение към околната среда и международни контакти в европейски план
 • Бидейки пряк по подходящ начин, маршрутът трябва да преминава през колкото се може повече държави
 • Да включва територии, особено привлекателни за каране на колело
 • По възможност да избягва безинтересни и монотонни отсечки

Редом с петте ръководни принципа ЕвроВело маршрутите трябва също да:

 • Са съгласувани от гледна точка на сигурност за ползвателите си
 • Имат еднородна настилка, като се да се избягва честата й смяна
 • Се съобразяват със стандарти за сигурност, бързина и комфорт, подходящи за натоварени с дисаги велосипеди и различни видове велосипеди
 • Са адекватно означени, за да ориентират посетителите
 • Предоставят условия за настаняване и освежаване на равни интервали по маршрута
 • Гарантират запомнящо се преживяване по време на колоезденето, където е възможно
 • Са с осигурена актуална и надеждна информация, насочена към посетители, както и към местни ползватели, която съдържа сведения за местното законодателство и обичаи.

Основни технически критерии за ЕвроВело

Основните технически характеристики относно ЕвроВело маршрутите засягат сигурността и съгласуваността. Във връзка с изграждането на ЕвроВело мрежата, вече са установени някои основни критерии. Те са:

 • По части от маршрута, споделяни от МПС-та и велосипедисти, трябва да преминават по-малко от 1000 МПС-та на ден и само по изключение повече от 3000 МПС-та на ден
 • Велосипедни платна отстрани на магистрали и скоростни пътища, не би трябвало да се раполагат в случай, че преминават повече от 10000 МПС-а на ден. Може да се прибегне до това по изключение, но максималната дължина не бива да надвишава 2 км
 • Участъци от маршрута с натовареност до 50 МПС-а на ден могат да се охарактеризират като такива „без движение”
 • Участъците „без движение” трябва да са достатъчно широки, че двама велосипедисти да могат да движат редом през повечето време. Стремежът е да се достигне стандарт, позволяващ на две насрещно движещи се двойки да се разминат успешно. Вариращи ширини по трасето са допустими.
 • Наклони повече от 6% следва да се избягват, където е възможно, въпреки че максималният наклон при планински участъци може да достигне 10% и повече
 • Пътищата трябва да са отворени целогодишно и да са проходими при всякакви метеорологични условия, въпреки че далеч на север или в планинските райони това може да не е винаги възможно
 • Маршрутът трябва да използва алтернативи при натоварени участъци от друг тип немоторизиран трафик (пешеходен туризъм, конна езда и т.н.), с цел да се минимизират евентуални конфликти
 • Повърхността на пътя трябва да е запечатана (примерно с асфалт), или със сходно добро качество, за минимум 80% от разстоянието; това е особено важно при насечен релеф. Настилката трябва да е подходяща за всякакъв тип велосипеди. Местният климат придава допълнителна тежест на този критерий
 • По маршрута трябва да са осигурени възможности за освежаване на всеки 30 км, за настаняване – на всеки 50 км, а за връзка с международен ЖП транспорт – на всеки 150 км
 • Маршрутът трябва да е естетически издържан по отношение на местоположението и предназначението му.