Мрежата

Евро Вело е транс-континентална система от велосипедни маршрути създадена за развитието на мрежа за устойчив транспорт. Досега в рамките на мрежата са създадени 12 маршрута с обща дължина от 66000 км от които 45000 км са маркирани. Мрежата се развива от Европейската Федерация на Велосипедистите според пакет от критерии за установяване на висок стандарт за дизайн, услуги, маркировка и промотиране на маршрутите.

Развитието и действието на Евро Вело маршрутите се осъществява в партньорство с национални, регионални и местни власти, доставчици на услуги и НПО в цяла Европа. Повече информация за мрежата, документи и полезни напътствия могат да се намерят на сайта http://www.ecf.com/14_1